കാശ്മീരി

 • Lamb wool

  ആട്ടിൻ കമ്പിളി

  രചന: 100%പോളിസ്റ്റർ

  ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന നിറങ്ങളും പാറ്റേണുകളും

  വീട്ടിലെ തുണിത്തരങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ആട്ടിൻ കമ്പിളി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു

  നല്ല വായു പ്രവേശനക്ഷമതയും ഡ്രേപ്പും ഉണ്ട്.

  ടെക്സ്ചർ മൃദുവും നേർത്തതും സുതാര്യവുമാണ്, കൈയ്ക്ക് മിനുസമാർന്നതും ഇലാസ്റ്റിക്തുമാണ്.